Máy nước nóng gián tiếp Ferroli

Default

  View as: Grid List

  Results 1 of 2

   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 15L
   • Số người sử dụng: 1- 2 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   2,170,000
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 15L
   • Số người sử dụng: 1- 2 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 30L
   • Số người sử dụng: 3-4 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   2,480,000
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 30L
   • Số người sử dụng: 3-4 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 15L ( chống giật )
   • Số người sử dụng: 1-2 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   2,310,000
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 15L ( chống giật )
   • Số người sử dụng: 1-2 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 30L ( chống giật )
   • Số người sử dụng: 3-4 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   2,620,000
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 30L ( chống giật )
   • Số người sử dụng: 3-4 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 15L
   • Số người sử dụng: 1- 2 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   2,120,000
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 15L
   • Số người sử dụng: 1- 2 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 20L
   • Số người sử dụng: 2-3 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   2,290,000
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 20L
   • Số người sử dụng: 2-3 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 30L
   • Số người sử dụng: 3-4 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   2,430,000
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 30L
   • Số người sử dụng: 3-4 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 50L
   • Số người sử dụng: 4-5 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   3,710,000
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 50L
   • Số người sử dụng: 4-5 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 15L
   • Số người sử dụng: 1- 2 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia
   2,160,000
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Dung tích: 15L
   • Số người sử dụng: 1- 2 người
   • Bảo hành: 8 năm chính hãng
   • Thương hiệu Ferroli Ý
   • Xuất Xứ: Sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ Italia

  Results 1 of 2