Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston

Default

  View as: Grid List

  • Tổng dung tích: 116l
   Dung tích bình chứa: 98l
   Đường kính ống 47mm
   Diện tích thu nhiệt: 1.27m2

   Liên hệ

   Tổng dung tích: 116l
   Dung tích bình chứa: 98l
   Đường kính ống 47mm
   Diện tích thu nhiệt: 1.27m2

  • Tổng dung tích: 132l
   Dung tích bình chứa: 110l
   Số lượng ống: 16pcs
   Đường kính ống: 47mm
   Diện tích thu nhiệt: 1.45m2

   Liên hệ

   Tổng dung tích: 132l
   Dung tích bình chứa: 110l
   Số lượng ống: 16pcs
   Đường kính ống: 47mm
   Diện tích thu nhiệt: 1.45m2

  • MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ECO 1812 25
   Tổng dung tích: 150L
   Dung tích bình chứa: 120L
   Số lượng ống: 12pcs
   Đường kính ống: 58mm
   Diện tích thu nhiệt: 1.7m2

   Liên hệ

   MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ECO 1812 25
   Tổng dung tích: 150L
   Dung tích bình chứa: 120L
   Số lượng ống: 12pcs
   Đường kính ống: 58mm
   Diện tích thu nhiệt: 1.7m2

  • MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ECO1814 25
   Tổng dung tích: 175L
   Dung tích bình chứa: 138L
   Số lượng ống: 14pcs
   Đường kính ống: 58mm
   Diện tích thu nhiệt: 2m2

   Liên hệ

   MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ECO1814 25
   Tổng dung tích: 175L
   Dung tích bình chứa: 138L
   Số lượng ống: 14pcs
   Đường kính ống: 58mm
   Diện tích thu nhiệt: 2m2

  • MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ECO1816 25
   Tổng dung tích: 200l
   Dung tích bình chứa: 156l
   Số lượng ống: 16pcs
   Đường kính ống: 58mm
   Diện tích thu nhiệt: 2.29m2

   Liên hệ

   MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ECO1816 25
   Tổng dung tích: 200l
   Dung tích bình chứa: 156l
   Số lượng ống: 16pcs
   Đường kính ống: 58mm
   Diện tích thu nhiệt: 2.29m2

  • MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ECO1820 25
   Tổng dung tích: 250l
   Dung tích bình chứa: 195l
   Số lượng ống: 20pcs
   Đường kính ống: 58mm
   Diện tích thu nhiệt: 2.87m2

   Liên hệ

   MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ECO1820 25
   Tổng dung tích: 250l
   Dung tích bình chứa: 195l
   Số lượng ống: 20pcs
   Đường kính ống: 58mm
   Diện tích thu nhiệt: 2.87m2

  • MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ECO
   Tổng dung tích: 300l
   Dung tích bình chứa: 235l
   Số lượng ống: 24pcs
   Đường kính ống: 58mm
   Diện tích thu nhiệt: 3.46m2

   Liên hệ

   MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ECO
   Tổng dung tích: 300l
   Dung tích bình chứa: 235l
   Số lượng ống: 24pcs
   Đường kính ống: 58mm
   Diện tích thu nhiệt: 3.46m2