Máy Nước Nóng Trực Tiếp Panasonic

Default

  View as: Grid List

   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Công suất: 3.5kW
   • Điều chỉnh nhiệt độ: 3 chế độ
   • Bảo hành: 2 năm chính hãng
   • Thương hiệu: Panasonic Nhật
   • Xuất xứ: Malaysia
   3,180,000
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Công suất: 3.5kW
   • Điều chỉnh nhiệt độ: 3 chế độ
   • Bảo hành: 2 năm chính hãng
   • Thương hiệu: Panasonic Nhật
   • Xuất xứ: Malaysia
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Công suất: 4.5kW
   • Điều chỉnh nhiệt độ: 3 chế độ
   • Bảo hành: 2 năm chính hãng
   • Thương hiệu: Panasonic Nhật
   • Xuất xứ: Malaysia
   3,380,000
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Công suất: 4.5kW
   • Điều chỉnh nhiệt độ: 3 chế độ
   • Bảo hành: 2 năm chính hãng
   • Thương hiệu: Panasonic Nhật
   • Xuất xứ: Malaysia
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Công suất: 3.5kW
   • Điều chỉnh nhiệt độ: 3 chế độ
   • Bảo hành: 2 năm chính hãng
   • Thương hiệu: Panasonic Nhật
   • Xuất xứ: Malaysia
   1,880,000
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Công suất: 3.5kW
   • Điều chỉnh nhiệt độ: 3 chế độ
   • Bảo hành: 2 năm chính hãng
   • Thương hiệu: Panasonic Nhật
   • Xuất xứ: Malaysia
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Công suất: 4.5kW
   • Điều chỉnh nhiệt độ: 3 chế độ
   • Bảo hành: 2 năm chính hãng
   • Thương hiệu: Panasonic Nhật
   • Xuất xứ: Malaysia
   2,200,000
   • Đơn giá đã bao gồm 10% VAT
   • Công suất: 4.5kW
   • Điều chỉnh nhiệt độ: 3 chế độ
   • Bảo hành: 2 năm chính hãng
   • Thương hiệu: Panasonic Nhật
   • Xuất xứ: Malaysia